Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære medlem I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der til generalforsamling i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser mandag d. 13. maj 2024 kl. 16.00-17.00. Mødet afvikles virtuelt, og mødelink er udsendt til foreningens medlemmer. Valg til bestyrelsen Det er foreningens generelle holdning, at diversitet og en hensigtsmæssig fordeling af kompetencer i bestyrelsen fremmer kvaliteten af bestyrelsens…

Ung i Bestyrelsen har åbnet for tilmeldinger

Danske Kulturbestyrelsers nye projekt, Ung i Bestyrelsen, er nu gået online, så både de 18-30 årige og kulturbestyrelserne kan tilmelde sig. Vi har glædet os meget til at kunne fortælle mere om projektet på ungibestyrelsen.nu Og vi har høje forventninger til Ung i Bestyrelsen og den forskel, projektet kan gøre. Vi har nemlig oplevet stor…

Nyt projekt arbejder for større diversitet og flere unge i kulturbestyrelser

Fra venstre ses bestyrelsesleder Julie Lindegaard, Torben Vinter fra Kulturens Selvstændige, Simon Skytte fra UngKult, Sabrina Solis fra Musik & Ungdom, Sofus Pilehave fra Netværket af Ungdomsråd og Finn Schumacker fra Danske Kulturbestyrelser på Kulturmødet Mors. Dansk kulturliv skal være levende, relevant og medinddragende for alle danskere. Derfor har foreningen Danske Kulturbestyrelser skabt et projekt,…

Ny bestyrelsesleder for Danske Kulturbestyrelser

Journalist Julie Lindegaard er ny bestyrelsesleder for Danske Kulturbestyrelser. Julie Lindegaard arbejder som foredragsholder, moderator og bestyrelsesmedlem og har de seneste år fungeret som vicebestyrelsesleder i foreningen. Ændringen foretages, da bestyrelsesleder Finn Schumacker skal være direktør for den europæiske sammenslutning af musikkonservatorier AEC, der har base i Bruxelles. Efter ønske fra Finn Schumacker har bestyrelsen derfor lavet ny…

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kære medlem I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser mandag d. 24. april 2023 kl. 16.00-17.00. Mødet afvikles virtuelt, og mødelink udsendes 14 dage før sammen med dagsorden og forslag til beslutning. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være undertegnede i hænde senest 4 uger inden…

Flere unge i kulturbestyrelserne

Danske Kulturbestyrelser modtog i efteråret kr. 200.000 af udlodningsmidlerne som projekttilskud til ”udvikling af et kursustilbud målrettet unge, der ønsker at involvere sig som bestyrelsesmedlemmer i kulturelle bestyrelser.” Bestyrelsesleder Finn Schumacker siger om tilskuddet: ”Hos Danske Kulturbestyrelser er vi meget glade for, at politikerne har fokus på de unges deltagelse, ikke bare som publikum hos…

Konference 2022: Et bæredygtigt kulturliv

Bæredygtighed er et tema der i stigende grad optager kulturlivet – og med god ret. Men på samme måde som definitionen på bæredygtighed stadig er til forhandling blandt regeringer, virksomheder, NGO’er og civilsamfundet, så er definitionen på den bæredygtige kulturinstitution også under udvikling. På konferencen “Et bæredygtigt kulturliv” forsøger Danske Kulturbestyrelser, BARC Scandinavia og Kulturmonitor at…

Nye bestyrelsesmedlemmer

Nye profiler i Danske Kulturbestyrelsers egen bestyrelse Tre nye profiler skal være med til at styrke Danske Kulturbestyrelsers arbejde. Foreningen af Danske Kulturbestyrelser har ved den årlige generalforsamling suppleret bestyrelsen med tre nye, stærke profiler, der med hver deres kompetencer skal være med til at styrke foreningens arbejde i den kommende periode, hvor fokus bl.a. er på større synlighed…

Kunst, Kultur og Coronakrise

Kunst, Kultur og Coronakrise – rapporten er færdig. Med denne rapport afslutter Danske Kulturbestyrelser projektet ”Kulturinstitutionernes Største Udfordringer – under coronakrisen og efter”, som vi med stor tak har fået støtte til fra Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond og Realdania. Rapporten er en undersøgelse af ledelse i kulturinstitutioner de første fire måneder af pandemien, marts til…