Viden

Emnerne i Danske Kulturbestyrelsers Værktøjskasse tager udgangspunkt i God ledelse af kulturinstitutioner – Kodeks

Kodeks er udarbejdet i en bred kreds af kulturlivets aktører, nemlig

  • Dansk Live
  • Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner
  • Dansk Teater
  • DKK – Danske Koncert- og Kulturhuse
  • Foreningen af Danske Kulturbestyrelser
  • Foreningen af Kunsthaller i Danmark
  • Organisationen Danske Museer

Projektet er muliggjort gennem et sponsorat fra Pluss.

Kulturinstitutionernes største udfordringer