Kulturinstitutionernes største udfordringer

Kulturinstitutionernes største udfordringer under og efter coronakrisen – en undersøgelse gennemført af Foreningen af Danske Kulturbestyrelser i samarbejde med Søren Mikael Rasmussen og Susanne Justesen med støtte fra Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond og Realdania.