Danske Kulturbestyrelser

Sparring om institutionens økonomiske udfordringer tilbydes af advokatfirmaet Horten til foreningens medlemmer uden beregning.

Horten har en del rådgivning liggende offentligt tilgængeligt:

På baggrund af mange års erfaring med rådgivning af virksomheder i økonomiske problemer, giver Nicolai Dyhr og Piya Mukherjee i dette webinar nogle gode råd til virksomheder mv., der er blevet nødlidende på grund af COVID-19 krisen. Det handler mest om at få overblik, vær proaktiv og i øvrigt tag det roligt.

De to advokater Piya og Nicolai har tilbudt medlemmerne af Danske Kulturbestyrelser at stå til rådighed for sparring om jeres situation (links i navnene leder til deres kontaktoplysninger). I er som medlemmer velkomne til at kontakte dem.

I forhold til ledelsens og bestyrelsens rolle og ansvar, er der inspiration at hente her:

Vores anbefalinger til bestyrelserne er i øvrigt:

 • Hold løbende (daglig/flere gange om ugen) kontakt mellem bestyrelse (formand) og direktør og lad informationen gå videre til bestyrelsen, så I bliver løbende opdateret. Lad lederen vide, at I er der for hende/ham.
 • Efterspørg den fornødne viden fra lederen, så bestyrelsen er i stand til at tage sit ansvar på sig.
 • Sæt jer selv ind de særlige regler for hjælpepakker, som løbende opdateres og læg sammen med lederen planer for forsvaret af institutionens økonomi. Desværre er mange kulturinstitutioner stadig afskåret fra at få glæde af pakkerne, men der forhandles løbende, så hold øje med
 • Her kan du læse mere om reglerne for kompensation hos Erhvervsstyrelsen.
 • Kulturministeriet har lavet en samling links for de pakker, der gælder kulturlivet. Se den her.
 • Kulturministeriet har offentliggjort retningslinjer for genåbning af kulturinstitutionerne. Se det her.
 • Sørg for at institutionen tilpasser sig situationen og minimerer udgifterne.
 • Hold skarpt øje med likviditeten. En kassekredit kan være vanskelig at få, men der arbejdes på at indføre statsgaranterede lån for små og mellemstore virksomheder, som måske vil kunne benyttes for at afbøde en likviditetskrise. Følg med hos Erhversstyrelsen (link ovenfor)
 • Sørg for at foretage beslutningerne i møder, men brug gerne digitale mødeformer for at reducere smittefaren. (I mange vedtægter hjemles digitale møder til erstatning for fysiske møder. Hvis det ikke er tilfældet, så gør det alligevel under påkaldelse af epidemiens force majeursituation. Det er bedre end ikke at få foretaget beslutninger i bestyrelsen.) Techradar har lavet en guide til de bedste digitale mødeværktøjer. Læs den fulde guide her. (Vi har lånt inspiration fra Civilsamfundets videnscenter.)
 • Overhold jeres vedtægter nøje, særligt hvad angår mødernes og referaternes korrekte udførelse. Skriv beslutninger og eventuelle mindretalsudtalelser præcist i referatet. Det sikrer jer mod tvivl om jeres omhu og ansvarlighed som bestyrelse, hvis kreditorer skulle lægge sag an.
 • Tjek jeres bestyrelsesforsikring og forvis jer om, hvad den dækker.
 • Hold løbende kontakt til tilskudsyder og brancheorganisation. Informer om jeres situation og hør om aflastningsmuligheder, akutpuljer mm.
 • Sørg for, at kreditorer kontaktes om jeres muligheder for at betale, så alle er informeret.
I er altid velkomne til at ringe til konsulenten på 4035 7071 og drøfte jeres situation.

Konference afholdt mandag den 9. marts 2020

Hvad skal kulturbestyrelser vide om kulturpolitik – som politisk rammebetingelse og strategisk ressource?

Joy Mogensen, Jane Jegind, Carsten Topholt, Marie Scott Poulsen, Martin Petersen, Carsten Wittrock

Konferencen præsenterede veje til forståelse af kulturpolitikkens indflydelse på en kulturinstitutions muligheder og forpligtelser.

Læs mere