Danske Kulturbestyrelser

Kulturinstitutionernes Største Udfordringer, projektet om anbefalinger og vejledninger i coronatiden, offentliggør løbende sine resultater.

Gå til projektets hjemmeside her.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Realdania.


Fem konkrete råd til, hvordan ledelsen i en kulturinstitution kan agere, hvis krisen rammer

Når en kulturinstitution bliver nødlidende, vil det oftest skyldes problemer, der er bygget op gennem mange år. Måske har der været et utilstrækkeligt fokus på økonomien, måske indtægterne fra besøgende er vigende, måske tilskudsyderne gradvist har mindsket deres tilskud.

Men en krise kan også opstå pludseligt. En hovedtilskudsyder kan trække sit tilskud, eller – som vi har oplevet det i 2020 pga. coronakrisen: Kulturinstitutionen kan ikke udføre sine opgaver, kan ikke have gæster, kan ikke opnå indtægter. Men institutionen vil stadig skulle afholde i hvert fald en betydelig del af sine normale udgifter. Det sætter kulturlivet under pres!

Rikke Søgaard Berth og Bo Christensen fra advokatfirmaet Horten har udarbejdet de fem konkrete råd, som du kan se her.


Sparring om institutionens økonomiske udfordringer tilbydes af advokatfirmaet Horten til foreningens medlemmer uden beregning.

De to advokater Piya og Nicolai har tilbudt medlemmerne af Danske Kulturbestyrelser at stå til rådighed for sparring om jeres situation (links i navnene leder til deres kontaktoplysninger). I er som medlemmer velkomne til at kontakte dem.

I forhold til ledelsens og bestyrelsens rolle og ansvar, er der inspiration at hente her: