Flere unge i kulturbestyrelserne

Danske Kulturbestyrelser modtog i efteråret kr. 200.000 af udlodningsmidlerne som projekttilskud til ”udvikling af et kursustilbud målrettet unge, der ønsker at involvere sig som bestyrelsesmedlemmer i kulturelle bestyrelser.” Bestyrelsesleder Finn Schumacker siger om tilskuddet: ”Hos Danske Kulturbestyrelser er vi meget glade for, at politikerne har fokus på de unges deltagelse, ikke bare som publikum hos…

Konference 2022: Et bæredygtigt kulturliv

Bæredygtighed er et tema der i stigende grad optager kulturlivet – og med god ret. Men på samme måde som definitionen på bæredygtighed stadig er til forhandling blandt regeringer, virksomheder, NGO’er og civilsamfundet, så er definitionen på den bæredygtige kulturinstitution også under udvikling. På konferencen “Et bæredygtigt kulturliv” forsøger Danske Kulturbestyrelser, BARC Scandinavia og Kulturmonitor at…