Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kære medlem I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser mandag d. 24. april 2023 kl. 16.00-17.00. Mødet afvikles virtuelt, og mødelink udsendes 14 dage før sammen med dagsorden og forslag til beslutning. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være undertegnede i hænde senest 4 uger inden…