Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære medlem I henhold til foreningens vedtægter indkaldes der til generalforsamling i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser mandag d. 13. maj 2024 kl. 16.00-17.00. Mødet afvikles virtuelt, og mødelink er udsendt til foreningens medlemmer. Valg til bestyrelsen Det er foreningens generelle holdning, at diversitet og en hensigtsmæssig fordeling af kompetencer i bestyrelsen fremmer kvaliteten af bestyrelsens…

Ung i Bestyrelsen har åbnet for tilmeldinger

Danske Kulturbestyrelsers nye projekt, Ung i Bestyrelsen, er nu gået online, så både de 18-30 årige og kulturbestyrelserne kan tilmelde sig. Vi har glædet os meget til at kunne fortælle mere om projektet på ungibestyrelsen.nu Og vi har høje forventninger til Ung i Bestyrelsen og den forskel, projektet kan gøre. Vi har nemlig oplevet stor…

Nyt projekt arbejder for større diversitet og flere unge i kulturbestyrelser

Fra venstre ses bestyrelsesleder Julie Lindegaard, Torben Vinter fra Kulturens Selvstændige, Simon Skytte fra UngKult, Sabrina Solis fra Musik & Ungdom, Sofus Pilehave fra Netværket af Ungdomsråd og Finn Schumacker fra Danske Kulturbestyrelser på Kulturmødet Mors. Dansk kulturliv skal være levende, relevant og medinddragende for alle danskere. Derfor har foreningen Danske Kulturbestyrelser skabt et projekt,…

Ny bestyrelsesleder for Danske Kulturbestyrelser

Journalist Julie Lindegaard er ny bestyrelsesleder for Danske Kulturbestyrelser. Julie Lindegaard arbejder som foredragsholder, moderator og bestyrelsesmedlem og har de seneste år fungeret som vicebestyrelsesleder i foreningen. Ændringen foretages, da bestyrelsesleder Finn Schumacker skal være direktør for den europæiske sammenslutning af musikkonservatorier AEC, der har base i Bruxelles. Efter ønske fra Finn Schumacker har bestyrelsen derfor lavet ny…