Robusthed og bæredygtighed

At opbygge en egenkapital

Kulturinstitutionerne kan have mange forskellige barrierer for at kunne opbygge et likvidt kapitalberedskab. Det ligger lige for at at nævne dårlig økonomistyring. Men det er faktisk ofte formelle årsager, der tvinger institutionerne til ikke at spare op.

I denne artikel er der nogle forslag til, hvad der (måske) kan gøres ved det. Og hvor meget, der bør spares op.

Der er ingen grund til at give op på forhånd.

Robusthed og bæredygtighed

At arbejde med kulturinstitutionens robusthed og bæredygtighed er forudsætningen for at kunne skabe likvide reserver. Og det er en ledelsespligt, der skal gennemsyre hele institutionens arbejde.

Også de rammebetingelser, sektoren har, øver stor indflydelse på robustheden og bæredygtigheden.

Guide til risikoanalyse

En bevidst håndtering af de risikomomenter, der er i enhver produktion, er ledelsens ansvar. Og det er et af de væsentligste ansvar for bestyrelsen, at tilse, at der er gennemført ædruelige risikoanalyser af de kommende aktiviteter.

En af de mest brugte metoder til risikoanalyse er en kortlægning af de tænkelige risikomomenter i forhold til deres sandsynlighed for at indtræffe og konsekvenser, hvis de indtræffer.