Kontrakter i en pandemi-tid

Som Otis B. Driftwood og Fiorello alias Groucho og Chico Marx finder ud af filmen “A Night at the Opera”: I tider med uventede aflysninger kræves helt nye greb i kontraktforhandlinger.

Force majeure-bestemmelser må skrives om og gøres mere præcise.

Fleksibilitet med muligheder for udsættelse, forandring og aflysning under pandemer må indskrives

Rimelige kompensationer for eventuelle forandringer i leverancerne under en pandemi må forhandles.

“Live and let live” bliver en vigtig etisk standard i kontraktforholdet mellem store og små aktører, hvis vi skal bevare et alsidigt og kompetent kulturelt økosystem.

Risokoanalyse og likviditetshensyn bliver stadig vigtigere overlevelsesfaktorer.

Kontrakter i en pandemi-tid

I denne guide får du den korte version af de anbefalinger Danske Kulturbestyrelser har kunnet udlede af de mange udsagn fra kulturledere, der ønskede bedre kontrakt-koncepter i en pandemitid.

Anbefalingerne er møntet særligt på de udøvende kunstarters aktører. (Ikke museer, biblioteker og biografer)

Hvad corona-epidemien lærte os om kontrakter i kulturlivet

De omfattende nedlukninger af samfundet har bragt det normale flow i kulturlivets aktiviteter ud af rytme. De gængse kontrakter har ikke været indrettet på denne situation og har dermed afstedkommet behov for forhandlinger mellem parterne, ofte uden at der har været en præcedens eller retspraksis at falde tilbage på. Denne artikel giver nogle bud på, hvad der kan gøres.