Et bedre samarbejde med kommunen

Samarbejdet med kommunen kan foregå på mange måder. I en svær krise som coronapandemien er et fasttømret og tillidsfuldt samarbejde af stor værdi. I de to artikler kan du læse om gode eksempler og gode råd til indgåelse af en driftsaftale.

Et bedre samarbejde med kommunen

I denne artikel beskrives, hvordan samarbejdet med kommunen har været en vigtig faktor i kampen for økonomi og fremtid under pandemien.

Tæt kommunikation og villighed til at lukke kommunen ind i maskinrummet synes at være en vej til et givende samarbejde i feltet mellem forvaltning, politikere, formand og direktør.

Guide til den kommunale samarbejdsaftale

I denne guide kan du se, hvordan proces og indhold spiller sammen i arbejdet for at etablere en god driftsaftale med kommunen. Aftalen skal ses som et dialogværktøj, der rummer en forventningsafstemning mellem kommune og institution.