Organisation

Kulturlivets organisationsformer - Hvilken bestyrelse skal vi have?

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke egenskaber de forskellige juridiske former har for institutionen. Både spørgsmål

om beskatning, tilsynsmyndighed og ledelsens personlige ansvar.

Foreninger, selvejende institutioner og erhvervsdrivende fonde (som også betegnes selvejende institutioner) sikrer en juridisk adskillelse af det økonomiske ansvar mellem bestyrelsen og institutionen.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke med deres private formue, hvis bestyrelsen i øvrigt udviser ansvarlighed og omhu. Men der er stor forskel på, hvor stort kravet til egenkapitalen er ved registreringen. Der er også forskel på, hvilken myndighed, der fører tilsyn.

Anbefalinger

Det anbefales, at institutionen ved stiftelsen søger råd og overvejer de forskellige organisationsformers fordele og ulemper.

Det anbefales, at institutionen med mellemrum tager organisationsformen op til overvejelse.

Det anbefales, at forholdet til eventuelle tilskudsydere, fonde, foreninger og andre interessenter indgår i overvejelsen om organisationsformen.

Det anbefales, at oplysninger om institutionens organisation og ledelse kommunikeres tydeligt ud.

Den minimale forretningsorden for den selvejende institution

Forretningsorden for den selvejende institution