Ledelse henimod mere strategiske, kreative OG digitale institutioner

Kulturinstitutionerne fik lige pludseligt helt nye strategiske opgaver i en helt kaotisk og uafkaret situation, som har været gældende stort set siden.

Strategiske overvejelser, nye løsninger på brugerrelationer og kulturproduktion, nye samarbejdsformer og en accelereret udvikling af tilstedeværelse på nettet og sociale medier har udgjort udfordringer for hele kultursektoren.

Det kræver kompetencer inden for strategisk planlægning, innovation og digitalisering. Det handler de to kapitler, som vi bringer nedenfor.

Ledelse henimod mere strategiske, kreative OG digitale institutioner - del I

Mange ledere har – sammen med bestyrelserne – oplevet en ny mulighed for at tænke og agere mere strategisk og langsigtet under corona. Dels fordi der ganske enkelt har været mere tid og rum til det end normalt, og dels har der været en regulær “disruption” af hele den kulturelle sektor med netop corona.

Ledelse henimod mere strategiske, kreative OG digitale institutioner - del II

Corona-tiden fordrer, at kulturinstitutioner formår at agere kreativt og innovativt – og det kræver – ifølge flere af de interviewede i undersøgelsen – et lidt andet mindset end det, mange normalt arbejder med i en travl hverdag, hvor fokus er på drift. Men hvad vil det sige, at lede innovation?