Kunst, kultur og coronakrise

I denne afsluttende rapport har vi spurgt dybere til det rige materiale fra de 39 interviews og spørgeskemaundersøgelsen i juni, fire måneder efter nedlukningen og under en igangværende genåbning mange steder (men ikke alle steder).

Det er et overvældende vidnesbyrd om dedikerede ledelsers vanskelige kamp for at finde hoved og hale, holde hovedet oven vande og finde pejlemærker for retning i den kaotiske og aldrig før prøvede, stærkt truende situation. Og samtidigt være gode ledere for deres medarbejdere.

Alle har været stærkt udfordret, men nogle har haft ringere kår end andre for at møde udfordringerne. Som samfund kan vi gøre mere for at styrke de rammebetingelser, kulturinstitutionerne har for at kæmpe sig ud af kriser. Det har rapporten nogle forslag til.

Kunst, kultur og coronakrise