Få mere ud af bestyrelsens kompetencer

Langt de fleste steder har ledere og bestyrelsesformænd haft et tæt og travlt samarbejde i de fire første måneder af krisen. Det var dog de færreste steder, at bestyrelserne som helhed med alle de samlede kompetencer kom ind i kampen.

Og der var også en ud af syv institutionsledere, der oplevede mindre tæt kontakt til bestyrelsesformanden.

Siden sommeren 2020 har bestyrelserne naturligvis været involveret de allerfleste steder. Men hvorfor kom kun få af dem ind i kampen fra starten, da usikkerheden var stor og alle kompetencer var efterspurgte?

Vi ser her på, hvad der kan gøres for at gøre bestyrelsernes kompetencer mere kriseparate.

Få mere ud af bestyrelsens kompetencer

Hvordan kan bestyrelsens sammensætning, arbejdsform og holdning til bestyrelsesopgaven ændres, så bestyrelserne kommer mere på banen i krisetider?

Det ser vi på i denne artikel

Gør din institution robust og bæredygtig

Robusthed og bæredygtighed beskrev vi i anbefalingspakke nr. 8. Denne gang beskriver vi, hvad bestyrelsens rolle er i arbejdet for at skabe langsigtet værdi på kulturinstitutionens tre bundlinjer: den kulturelle, den sociale og den økonomiske.

Guide til evaluering af bestyrelsen

Forudsætningen for en bestyrelse, der udvikler sig og lærer af sine erfaringer er, at den har årlige bestyrelsesevalueringer.

Her kan du læse en kort gennemgang af, hvordan en af de mest almindelige evalueringer finder sted.