At skabe trygge besøgsoplevelser

Tryghedsskabelse under corona

Denne artikel fremkommer med både generelle og specifikke anbefalinger ift hvordan du som leder kan understøtte det strategiske arbejde med tryghedsskabelse under corona hos jer.

Her trækker vi på både praktiske erfaringer på tværs af kulturlivet, og kommer med gode råd og anbefalinger indsamlet i workshop og interviews i forbindelse med projektet.

Download som PDF

Corona TryghedsTjek blandt publikum

Een af de bedste måder, hvorpå vi kan sikre, at der på vores kulturinstitution tages bedst muligt hånd om de bekymringer og utrygheder, vores gæster oplever i forbindelse med besøget, er selv at tage initiativ til den vigtige dialog på vejen ud af døren.

Her kan vi spørge ind til deres kunstneriske oplevelse, men også til hele deres oplevelsen før, under og efter besøget – hvor følte de sig utrygge? Og hvor følte de sig særligt trygge? – så vi og vores medarbejdere hele tiden kan arbejde med at blive endnu bedre værter.

Download som PDF

DesignGuide til en corona-tryg besøgsoplevelse

Med denne enkle guide vil vi gerne give dig som leder en metode til, hvordan ovenstående TryghedsTjek kan bruges til at re-designe besøgsoplevelsen udfra et gæsteperspektiv – i tre enkle steps.

Ved at I således får identificeret, hvad gæsterne oplever som utrygt og, hvad deres vigtigste behov er i forhold til at føle sig trygge netop hos jer, er det muligt at identificere, hvilke tiltag og initiativer, der er relevante at sætte i værk, netop hos jer.

Download som PDF