Danske Kulturbestyrelser

Fra kontrolinstans til drivkraft for kulturen

Ved forårets konference kunne man bl.a. høre kulturministerens bud på, hvad et godt bestyrelsesarbejde er!

I en tid med store skred i kulturinstitutionernes vilkår er der mere end nogensinde behov for samskabelse mellem bestyrelse og ledelse. Bestyrelser påtager sig allerede mange steder et stort ansvar for god bestyrelsesledelse. Konferencen gav idéer til, hvordan bestyrelser kan fungere i en strategisk ledelsesrolle og realisere deres potentialer til gavn for kunsten og kulturen.

Oplægsholderne var:

  • Kulturminister Mette Bock  Slides

  • Formand for Roskilde Festival, Steen Jørgensen SLIDES

  • Professor Steen Thomsen, CBS Slides

  • Bestyrelsesforsker Trine Heide Slides

Program 20. marts 2017

15.00   Velkomst ved Rasmus Adrian, bestyrelsesformand i Danske Kulturbestyrelser
15.10    “Om at komme til klarhed over bestyrelsesrollen som et aktiv for institutionen” – oplæg v   Steen Jørgensen, formand for Roskilde Festivals bestyrelse
15.40   “Diversitet i kulturbestyrelser” – oplæg v Trine Heide, cand.mag i Moderne Kultur
15.55    “Værdiskabende bestyrelsesarbejde” – oplæg v   Steen Thomsen, professor fra CBS
16.15  Gruppedrøftelser efterfulgt af spørgsmål og åben debat
17.00  “Om bestyrelsesarbejde i kulturinstitutionerne” – oplæg v kulturminister Mette Bock
17.20   Spørgsmål og diskussion

Foreningens generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter. Referat kan ses her.

 

 

Venlig hilsen

Foreningen af Danske Kulturbestyrelser, Richard Mortensensvej 10A, 6.tv, 2300 København S             CVR: 37095281