Danske Kulturbestyrelser

Se webinar om det nye kodeks

Klik her.

Kodeks for god ledelse af kulturinstitutioner

Det nye kodeks er kommet i to versioner, som kun adskiller sig ved, at den grønne (Anbefalinger og forklaringer) er lidt mere brugsorienteret og lettilgængelig end den røde (Kodeks). Som så har flere beskrivelser af baggrunden og hensynene bag formuleringerne.

Læs dem på vores kodeks-hjemmeside www.culturalgovernance.dk