Nye strategiske udfordringer for kulturbestyrelsen

Konferencen: Nye udfordringer og anbefalinger

blev afholdt den 4. marts med deltagelse nedenstående oplægsholdere.

Finn Schumacker, Ingrid E. Handeland, Søren Mikael Rasmussen, Frederik Fabricius, Lasse Marker,
Jørgen Ulrik Jensen

Danske Kulturbestyrelsers formand, Finn Schumacker, fortalte, at organisationer fra kultursektoren og Danske Kulturbestyrelser sammen har udviklet et nyt sæt af anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner på baggrund af de stadigt stigende krav til kulturbestyrelserne.

Se Finn Schumackers præsentation her

Det nye kodeks kan findes på vores kodeksside: www.culturalgovernance.dk

Bestyrelsesformanden for Sydvestjyske Museer og Pluss Jørgen Ulrik Jensen fortalte om ny viden om arbejdet i kulturbestyrelserne. Undersøgelsen har dannet baggrund for de nye anbefalinger om god ledelse af kulturinstitutioner. 

Se Jørgen Ulrik Jensens præsentation her.

Direktøren for Norsk Publikumsutvikling, Ingrid Elisabeth Handeland,  fortalte om norske erfaringer med at nå ud til et mere mangfoldigt publikum og de institutionelle landvindinger og ideologiske kampe, der har været undervejs.

Se Ingrid Elisabeth Handelands præsentation her.

Partner i Rasmussen&Marker, Søren Mikael Rasmussen, fortalte om veje til værdiskabende bestyrelsesarbejde ved at skabe rammer for innovation og et nyt syn på institutionens værdier. Han pegede på udviklingsbehovet i sektoren og veje til at opnå en bedre, entreprenørpræget, finansiering af aktiviteterne.

Se Søren Mikael Rasmussens præsentation her.

Partner og indehaver af Culture Nordic, Frederik Fabricius, fortalte om de engelske kulturinstitutioners arbejde med at skabe indtægter til institutionen ad nye veje. Det har udløst en stor mængde ideer, resultater og nye partnerskaber.

Se Frederik Fabricius’ præsentation her.