Hvad skal kulturbestyrelser vide om kulturpolitik – som politisk rammebetingelse og strategisk ressource?

Konference afholdt mandag den 9. marts 2020

Joy Mogensen, Jane Jegind, Carsten Topholt, Marie Scott Poulsen, Martin Petersen, Carsten Wittrock

Konferencen præsenterede veje til forståelse af kulturpolitikkens indflydelse på en kulturinstitutions muligheder og forpligtelser.

Slides fra konferencen:

Jane Jegind

Carsten Topholt

Marie Scott Poulsen

Martin Petersen

At forstå sine kulturpolitiske rammebetingelser og drage nytte af dem er god kulturinstitutionsledelse. Emnet belyser derved det nye kodeks for kulturbestyrelser og dets anbefalinger for den strategiske ledelse og en aktiv ejerskabspolitik i samarbejde mellem institution og tilskudsydere.

hent Flyer med programmet her

Det skete på konferencen:

Kulturminister Joy Mogensen, kulturrådmand Jane Jegind, forfatter Carsten Topholt, forfatter Marie Scott Poulsen, kulturchef Martin Petersen og teaterchef Carsten Wittrock fortalte, hvad du som bestyrelsesmedlem skal vide om kulturpolitik, hvordan I som kulturbestyrelser skal/kan agere i den, og hvordan I – gennem forståelse af de forskellige politiske forventninger og krav – kan finde ståsted og måske endda medvind i den.