Generalforsamling 31. maj 2021

Generalforsamlingen afholdes denne gang virtuelt. 

Generalforsamlingen finder sted på Zoom mandag den 31 maj kl. 16.00 til 17.30

Tilmelding foretages her Tilmelding GF 2021

Der udsendes link til tilmeldte medlemmer inden generalforsamlingen. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed til godkendelse
  1. Den skriftlige beretning kan findes her. Bestyrelsens beretning 2020
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab
  1. Det reviderede regnskab kan findes her. Årsregnskab 2020 underskrevet
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
  1. Forslag til budget og til de uændrede kontingenter kan findes her. Budget 2021 210127
 5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  1. Der skal vælges to medlemmer for to år og et medlem for et år. 
  2. Finn Schumacker og Steen Jørgensen er på valg. De genopstiller begge.
  3. Der skal vælges et medlem for et år for det afgåede bestyrelsesmedlem Lars Frelle-Petersen
  4. Der skal vælges to suppleanter. Generalforsamlingen valgte ingen suppleanter sidste år.
 7. Valg af revisor
  1. Jens Olufsen er på valg og genopstiller.
 8. Eventuelt