16. maj 2024 kl. 16 Ung i Bestyrelsen workshop på Frontløberne

Eftermiddagens program har fokus på netop de unges bestyrelseskompetencer under overskriften: Hvad vil du bidrage med – og hvad kan du bidrage med?
Bestyrelsesarbejdet er under forandring, og der er behov for nye kompetencer, erfaringer og ikke mindst talenter i vores kulturbestyrelser, hvis de fortsat skal være relevante og ikke mindst værdiskabende i fremtiden.
Derfor har vi inviteret Laura Vilsbæk fra Nyibestyrelsen.dk til i dialog med deltagerne at tale om, hvorfor der er brug for de unges kompetencer i Bestyrelsesland, og hvordan man kan byde ind i de danske kulturbestyrelser – særligt når man ikke ligner det gængse Bestyrelsesmedlem™️.
Udover det vil projektleder Lise Kapper indledningsvis sige lidt om Ung i Bestyrelsen og Foreningen af Danske Kulturbestyrelser, der har iværksat projektet. Foreningens bestyrelsesleder Julie Lindegaard vil derefter tale om at arbejde i en kulturbestyrelse.
Og når Laura har været på, slutter vi eftermiddagen af med at fortælle om det videre forløb og de gratis bestyrelsesuddannelser, vi tilbyder i efteråret – herunder også lidt om optagelsesforløbet, som vi sætter i gang i starten af juni.
På workshoppen får man som altså et godt overblik over, hvad man kan byde ind med i kulturbestyrelserne – og det kan man også tage udgangspunkt i, hvis man vil ansøge om en plads på efterårets bestyrelsesuddannelser! Vi opdaterer løbende ungibestyrelsen.nu med yderligere information.

Pris og tilmelding

Deltagelse er gratis for 18-30-årige – tilmelding via Ung i Bestyrelsens hjemmeside