Årets offentlige bestyrelseskonference 31. oktober 2017

Danske Kulturbestyrelser var på podiet på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i slutningen af oktober i år med to oplæg. Det var en fornøjelse at opleve engagementet i diskussionerne om at få de rigtige kompetencer ind i bestyrelserne. Et rekordstort antal deltagere fra kultursektoren var mødt frem.

”Sikker daglig drift og strategisk udvikling af institutionens position i kultur- og oplevelsesudbuddet. Det er bestyrelsens kerneopgave. Og det kræver, at den enkelte bestyrelse har de rette kompetencer til opgaverne.”

Rasmus Adrian holder oplæg på Årets Offentlige Bestyrelseskonference

Det slog formanden for Danske Kulturbestyrelser, Rasmus Adrian, fast på den workshop, foreningen stod for under konferencen. Oplægsholder var også et andet af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Steen Jørgensen, VEGA-direktør og formand for Roskilde Festivals bestyrelse.

”Bestyrelsesarbejdet i kultur- og oplevelsesinstitutioner er bagud i forhold til andre områder. Der har ikke alle steder været den samme viljestyrke til at udvikle bestyrelsesarbejdet og finde ud af, hvad der kan gøres bedre, ” sagde Rasmus Adrian.

Ledelsesopgaven bliver stadig mere kompleks, og det stiller krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Med det som udgangspunkt præsenterede Rasmus Adrian flg. teser som udgangspunkt for en vurdering af, om bestyrelsesmedlemmerne har de nødvendige kompetencer:

  • Kulturbestyrelsen skal have forståelse for kompleksiteter i institutionens ejerforhold.
  • Kulturbestyrelsen skal have lyst til at sætte sit præg på verden.
  • Kulturbestyrelsen skal have kompetencer til at gå fremtiden i møde med åbne øjne.
  • Kulturbestyrelsen har et medansvar for at udvikle kulturlivets professionalisme, ledelsesmæssige standarder og etik.
  • Kvaliteten af arbejdet i kulturbestyrelser afhænger (også) af det enkelte medlems bidrag og engagement, og af en formand med forståelse for det sociale aspekt af bestyrelsens arbejde.

Paneldebatten fulgte derefter. Der var panel med:

Jesper Hermansen, direktør, Kulturstyrelsen
Steen Jørgensen, bestyrelsesformand, Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse
Helle Vibeke Lunderød, bestyrelsesformand,Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus
Pernille Backhausen, bestyrelsesformand,Nørrebro Teater

I paneldebatten blev det bl.a. fremhævet, at kulturbestyrelser opererer i et særligt miljø, som kalder på bestemte kompetencer, fordi det er nødvendigt at kende branchen indgående. Og samtidig er det altafgørende, at bestyrelsen også evner at stille spørgsmål ved økonomiske forhold.

Derfor er det nødvendigt, at man løbende revurderer sin bestyrelse og sikrer, at den konstant indeholder de rette kompetencer. Og det understreger betydningen af, at bestyrelsesformanden sætter nogle rammer for, hvad det er for nogle kompetencer, bestyrelsen skal have, og sikrer, at de kompetencer sættes i spil. Men det også vigtigt, at bestyrelsen har en fælles erkendelse af, hvor den kan forbedre sig.

Læs hovedsynspunkterne fra de 22 oplægsholdere i en særudgave af Dagens Dagsorden.

At der er ved at være en større forståelse for, hvor vigtig godt bestyrelsesarbejde er, viste årets konference tydeligt. F.eks. sagde Erik Nielsen, borgmester i Rødovre, flg. på vegne af Kommunernes Landsforening:

”Efter 30 år i kommunalpolitik og bl.a. som formand for KL kan jeg kun sige, at der er stigende interesse for godt bestyrelsesarbejde. Vi tager åbent imod de tiltag, som spirer op nedefra – senes med Foreningen af Danske Kulturbestyrelser – som viser, at hele tankesættet om godt bestyrelsesarbejde er i grøde.”

Den positive omtale kan vi kun være overordentlig tilfredse med!

Et af foreningens medlemmer, BaggårdTeatrets bestyrelse, vandt i øvrigt en af konferencens priser – nemlig den som ”Best in Class” i kultur- og oplevelsessektoren.