Sådan får vi mere vidensbaseret kulturpolitik -og bestyrelsesarbejde

Af Finn Schumacker

I løbet af den snart halvandet år lange pandemi har vi i kultursektoren lært, at der både i sektoren og hos de politiske beslutningstagere er et stort udækket behov for viden.

Alle har vi et behov for realistisk at kunne dokumentere sektorens kulturelle, sociale og økonomiske sammenhænge og effekter. Dette billede har været tydeligt i arbejdet med at finde de mest effektive politiske løsninger på sektorens overvældende vanskeligheder under pandemiens lockdown og delvise genåbning. Undervejs blev det samtidig klart, at de fleste andre erhvervssektorer og idrætsområdet var væsentligt bedre vidensmæssigt klædt på til udfordringerne.

Danske Kulturbestyrelser har allerede i en årrække haft den opfattelse, at et højere vidensniveau vil gavne såvel de strategiske ledelsesbeslutninger i bestyrelserne, de operationelle beslutninger i ledelserne og generelt højne kulturpolitisk evidens og målrettethed. Og vi har ikke være alene om det.

Derfor syntes vi, det lå lige for at lade årets konference omhandle forskellige veje til at opnå en veloplyst kulturpolitik. Rytmisk Center, som er en musikaftenskole i København, havde samme intentioner, og deres leder havde gode forbindelser til nordiske kultursektor-forskere. Så vi arrangerede årets konference sammen i form af webinaret ”Oplyst Kulturpolitik, veje til en vidensbaseret kulturpolitik” med tre oplægsholdere fra forskningsverdenen, Ole Marius Hylland fra Norge, Jenny Johannisson fra Sverige og Trine Bille fra Danmark. De blev suppleret af Kasper Lindgaard fra Dansk Erhverv og Laila Kildesgaard fra KL, der begge har stor indsigt i politikdannelse, interessevaretagelse og afhængigheden af et godt vidensgrundlag i dette arbejde.

Vi vil bruge webinarets erkendelser (som du kan læse mere om her) i vores fortsatte arbejde for at skabe et større vidensgrundlag for bestyrelsernes arbejde og for kultursektorens generelle rammebetingelser gennem at etablere et kulturens analyseinstitut

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.