Webinar: Oplyst kulturpolitik

Rytmisk Center og Danske Kulturbestyrelser sætter spot på kulturpolitikkens vidensgrundlag og afholder et webinar om emnet med internationale foredragsholdere.

Hvordan skabe en vidensbaseret kulturpolitik?

Diskussionen om oprettelse af et kulturens analyseinstitut fik ny næring under coronakrisen, da det viste sig, at kulturens ministerium og mange andre med dem havde mangelfuld indsigt i kultursektorernes økonomiske virkemåder, og kulturen generelt fik baghjul af alle andre erhvervsområder inkl. idrætten. Der var ganske enkelt ikke tilstrækkelig viden til rådighed for forståelsen af krisens effekter og etableringen af velegnede afhjælpningspakker på kulturens område.

Mange i kulturen har ment, at det også gælder i ”fredstid”, at vi ikke er i stand til at føre kulturpolitik på et oplyst grundlag, fordi der mangler analyser af praksis og udvikling af nutidige indsatser.

Det kan virke som, at kulturpolitikken i Danmark i mindre grad er vidensbaseret, end hvad der er tilfælde i de andre skandinaviske lande.

Norge har en lang tradition for solid kulturpolitisk forskning, udredning og evaluering, man ikke ser tilsvarende i Danmark. Sverige har også arbejdet længe med at skabe et godt vidensgrundlag for sin kulturpolitik, senest med etableringen af Myndigheten för kulturanalys, der de sidste ti år har leveret statistik, udredninger og analyser, og som nu har 15 ansatte.

Hvordan indgår evidens og viden i politikudformningen i disse lande og hvad er forskerens rolle? Dette stiller vi skarpt på ved at præsentere to fremtrædende kulturforskere fra de to lande (Ole Marius Hylland og Jenny Johannisson) som vil fortælle om deres erfaringer med en vidensbaseret kulturpolitik.

Fra Danmark fortæller Trine Bille om vidensanvendelse i statslig og kommunal kulturpolitik, Laila Kildesgaard fra Kommunernes Landsforening fortæller om kommunernes anvendelse af viden på idrættens område fra Idrættens Analyseinstitut, og analysechef fra Dansk Erhverv, Kasper Lindgaard, trækker sammenligningen til andre erhvervsområder.

Mere om oplægsholderne.

Ole Marius Hylland er seniorforsker ved Telemarksforsking, hvor han arbejder med kulturpolitisk og kulturhistorisk forskning. Han har skrevet en række artikler og flere bøger indenfor temaer som museumspolitik, scenekunst, kulturpolitisk historie, kultur for børn og unge og forskellige kulturhistoriske emner. Han er uddannet kulturhistoriker og har en doktorgrad (dr.art.) fra Universitetet i Oslo.

Jenny Johannisson er analytiker og vicedirektør i Myndigheten for Kulturanalys, som analyserer og evaluerer kulturpolitikken i Sverige på vegne af regeringen. Hun arbejder også på Center for Kulturpolitisk Forskning, Borås Universitet, hvor hun primært har forsket i kommunal og regional kulturpolitik.

Trine Bille er Professor (mso) på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Hun har en Ph.d.-grad fra Københavns Universitet, Økonomisk Institut. Hendes primære forskningsinteresser er kulturøkonomi og kulturpolitik, og hendes forskning er publiceret i førende internationale tidsskrifter. Hun er præsident for ACEI, Association of Cultural Economics International.

Laila Kildesgaard er direktør i Kommunernes Landsforening og har tidligere været kommunaldirektør på Bornholm. Hun sidder med i en række bestyrelser og initiativer på kulturområdet og arbejder ellers med klima og erhvervsområdet i KL

Kasper Lindgaard, cand.polit og chef for analyse og samfundsøkonomi i Dansk Erhverv og med stor erfaring i udarbejdelse af erhvervs- og samfundsøkonomiske analyser af flere erhvervsområder og af tværgående rammevilkår for erhvervslivet. Har arbejdet i mange år i især Erhvervsministeriet med analyser og politikudvikling inden for innovation og iværksætteri, regional udvikling miljø, klima, turisme, life science samt kultur og oplevelsesøkonomien.

Moderatorerne

Egil Bjørnsen er leder af Rytmisk Center. Han er cand.merc og ph.d. i kulturpolitiske studier fra University of Warwick. Han har tidligere arbejdet som marketingchef for Det Norske Nationalteater og Royal Shakespeare Company og som forsker ved universiteter i England og Norge. Han var som den første leder en vigtig aktør i oprettelsen af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Finn Schumacker er musikchef for Odense Symfoniorkester. Han er bestyrelsesformand for Danske Kulturbestyrelser og næstformand for bestyrelsen for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner. Finn er konservatorieuddannet som tubaist og har en rig orkestererfaring som medlem af orkestret i statsoperaen i München. Siden 1995 har han beklædt poster som musikchef for symfoniorkestre og rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Tilmelding foregår på Billetto Klik her.

 

Her tænker du på “Webinar: Oplyst kulturpolitik”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.