Deltag! Håndbog i kulturledelse

Mette Strømgaard Dalbys bog fra september i år er forsynet med undertitlen: ”For kulturarbejdere, hverdagsaktivister, designtænkere og kreative entreprenører og alle der vil arbejde med deltagelse”

Det er en rammende målgruppebeskrivelse, idet vi henregner lederne til at være en del af disse grupper. For hvilke kulturinstitutionsledere vil ikke arbejde med deltagelse?

Når der kommer en bog om kulturledelse på dansk, så skal det tjekkes ud. Det sker alt for sjældent. Når det så ovenikøbet er en kulturinstitutionsleder og brancheorganisationsformand, der har skrevet den, er det særligt usædvanligt. Og det er tilfældet med Deltag! (Se omtalen af Mette Strømgaard Dalby i en anden artikel i nyhedsbrevet.

Lys over kulturpolitiske kernebegreber

Bogen giver sig i kast med at belyse nogle af nutidens kulturpolitiske kernebegreber som empowerment, samskabelse, capacity building, deltagelse, demokratisk dannelse, brugerinvolvering, aktivisme og frivillighed for at nævne de vigtigste af dem. Ord, der ofte lider under manglende præcis definition i den kulturpolitiske palaver.

Det har Mette Strømgaard Dalby gjort, fordi hun har savnet den bog, da hun selv startede som museumsinspektør på Trapholt og senere som udviklingschef på Designhøjskolen og  kulturhusleder af det store ”Nicolai”-kulturhuskompleks i Kolding. For hvor mange gange har vi ikke hørt nye buzzword inficere den kulturpolitiske samtale, uden at ret mange satte sig ind i det præcise indhold? Alt muligt bliver lagt ind i dem og samtalen mister enhver prægnans og oplysningskraft.

Men hvis man gør sig den anstrengelse, som Mette Strømgaard Dalby har gjort her, at søge kilderne til ordene, søge deres teoretiske grundlag og de positioner, de teoretisk kan antage, så får man pludselig blik for, hvad de kan betyde for handling, strategi og målsætninger, og, hvordan man konkret, skridt for skridt, kan arbejde på at gøre dem til virkelighed. Og ikke mindst, hvordan man kan videreudvikle sine egne indsatser.

Bogen er et refleksionsværktøj, som primært kan kaste lys på den forståelse, og de forsøg, man selv har gjort sig. Bogen er beskrivende mere end anvisende og befinder sig på et generaliseret vidensniveau. Til gengæld er den fuld af skønne cases, som viser noget om, hvordan begreberne har manifesteret sig i det virkelige kulturliv.

Bogen er generelt godt forsynet med teoretiske referencer og grafisk fremstillede modeller, som både kan anvendes til analyse og til at generere ideer.

Figur fra Deltag!, der viser sammenhæng mellem magtformer og kompleksitet.

Civilsamfund og magt

I bogen får man en nuanceret forståelse af, hvor bredt civilsamfundsbegrebet strækker sig, og hvilke interne modsætninger, det rummer. Man bliver godt oplyst om betydningen af begreberne deltagelse, samskabelse, demokratisk dannelse, kreativ aktivisme og mange flere.

At der er aspekter af magt i en kulturinstitutions invitation til brugerinvolvering, fremgår klart af Mette Strømgaard Dalbys beskrivelse af begrebsparrene ”Ny magt-gammel magt” (Medskabelse/ejerskab over for top-down-magt) og ”Hård magt-Blød magt” (topstyring i simple kontekster over for inddragende og decentraliseret magt i komplekse kontekster med ”wicked problems”)

Mette Strømgaard Dalby, der selv er cand.mag. i kunsthistorie, design og dansk og MA i Innovation og Ledelse, tager os gennem dilemmaet i kulturinstitutionernes valg af en kuraterende tilgang med høj fagprofessionel ledelse og en faciliterende tilgang i ligeværdig samskabelse med brugerne (eller helt baseret på brugernes aktivisme). At give afkald på sin fagligheds primat er altid svært. Men en udfordring er det også, at en større og større del af brugere og borgere forventer at kulturinstitutionerne lytter, involverer og samskaber.

Bogen anbefales til både kulturbestyrelser, institutionspersonale og medier.

Dalby, Mette Strømgaard (2020) Deltag! Håndbog i kulturledelse. For kulturarbejdere, hverdagsaktivister, designtænkere og kreative entreprenører og alle der vil arbejde med deltagelse. København: Gads Forlag A/S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.