Aktieselskaber forpligtes på samfundsansvar i nyt kodeks

For fjerde gang siden 2011, har Komitéen for God Selskabsledelse revideret det kodeks, der gælder for børsnoterede aktieselskaber. Det nye udkom i december og træder i kraft 1. januar 2021.

Det er altid inspirerende at følge, hvordan der tænkes nationalt og internationalt om godt bestyrelsesarbejde. Det nye kodeks afspejler i høj grad såvel direktiver og retningslinjer fra EU og OECD som best practices på feltet.

Bæredygtighed og Purpose er to nye begreber i selskabernes kodeks.

Bæredygtighed

Bæredygtighed betegner i denne sammenhæng både de økonomiske, finansielle og teknologiske forhold, forhold til socialt ansvar, miljø- og klimamæssigt ansvar og bidrag til samfundet som helhed.

Komitéen skriver, ”at det er væsentligt for selskabernes værdiskabelse, at selskaberne forholder sig til bæredygtighed i bred forstand, dvs. ikke kun til den økonomiske bæredygtighed men eksempelvis også til den miljømæssige, medarbejdermæssige og sociale samfundsmæssige bæredygtighed.”

Purpose

”Purpose” er et nyt begreb i anbefalingerne og har baggrund i EU-lovgivningen. Komitéen forklarer det sådan: ”Et selskabs purpose er selskabets overordnede sigte for langsigtet værdiskabelse, som selskabet leverer til sine aktionærer, øvrige interessenter og samfundet. For at understøtte selskabets vedtægtsmæssige formål bør selskabets bestyrelse forholde sig til selskabets purpose.”

Komitéen har arbejdet i et år på det nye kodeks og har samlet bred opbakning blandt selskabsbestyrelserne til nyskabelserne. Så at samfundsansvar er begyndt at konsolidere sig som en aktieselskabsforpligtelse, er der noget, der kunne tyde på.

Læs det nye kodeks her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.