En julehilsen

Inden vi alle går over i juleferiens fornøjelser, vil jeg gerne sende medlemmerne af Danske Kulturbestyrelser og alle andre læsere af nyhedsbrevet en julehilsen.

Vi kan nu ånde lettet op over, at omprioriteringsbidragets to procents besparelser hvert år, ikke kommer til at gælde fra det nye år. Nogle kulturinstitutioner har været meget hårdt ramt af dette, og det har medført et stort antal afskedigelser både af kunstnerisk, videnskabeligt og administrativt personel.

For bestyrelserne har det været vanskelige år, fordi man på den ene side skulle arbejde sammen med ledelsen på en tilpasning til den skrumpende økonomi, der stadig kunne tilgodese institutionens formål bedst muligt og foretage tilpasningerne så menneskeligt forsvarligt som muligt, og på den anden side i kraft af sin ambassadørrolle skulle tale denne nedskæringspolitik imod i det åbne og bag de lukkede døre. Enhver bestyrelse må i disse måneder spørge sig selv, om den rigtige balance blev fundet, og om bestyrelsen navigerede optimalt i et vanskeligt politisk farvand. Og enhver bestyrelse må nu overveje, hvad den fremtidige kurs skal være i et dette politiske farvand med et lavere tilskudsniveau og endnu højere forventninger til institutionernes formåen.

De senere år har lært os, at disruption ikke kun er for erhvervslivet. Kulturinstitutionerne mødes bredt i offentligheden med krav om at få de befolkningsgrupper ind, som ikke kommer af sig selv. Det er ikke kulturlivets ledere fremmed på nogen måde, for vi synes jo, at kunsten og kulturarven er for alle. Men i praksis stiller det helt nye krav til befolkningsundersøgelser, publikumsundersøgelser, analyser af billetsalgsdata, tilfredshedsundersøgeler og tilføjelse af kompetencer på formidlings-, marketings-, digitaliserings- og programlægningsområdet.

Spørgsmålet om, hvordan vi som institutioner bedst skal navigere i det kulturpolitiske farvand og tiltrække opmærksomhed og ressourcer til vores bestræbelser, har vi sat på dagsordenen til konferencen den 9. marts, der lægger op til generalforsamlingen samme aften. Det foregår i Rosenbæk Huset i Odense. Se mere om det i dette nyhedsbrev.

Vi tror, at bestyrelsernes viden om kulturpolitik, som den føres på nationalt og lokalt hold, er en stor ressource for institutionen. Der tales op, og der tales ned om vores institutioner blandt politikerne, og det kan være svært at forudse, hvad den næste regering, det næste byråd og den næste kulturminister vil sætte på dagsordenen og vil italesætte som mere eller mindre essentielt for vores samfund.

Kulturminister Joy Mogensen, kulturrådmand Jane Jegind, forfatter og tidligere vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen Carsten Topholt, ekspert i lokallobbyisme Marie Petersen, kultur- og fritidschef i Odense Kommune Martin Petersen m.fl. vil øse af deres viden om kulturpolitik og om institutionernes rolle og muligheder heri. Vi håber det kan give anledning til nogle endnu mere bevidste strategiske valg i årene, der kommer.

Vi synes det er en helt lille julegave fra vores forening, og jeg vil hermed ønske jer alle en god jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Finn Schumacker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.