Lars Frelle-Petersen, direktør i DI, bestyrelsesformand for Foreningen Roskilde Festival

Nyt bestyrelsesmedlem fra juni 2019

Lars Frelle-Petersen er nyt medlem af bestyrelsen for Danske Kulturbestyrelser. Han er et af de bestyrelsesudpegede medlemmer, som bestyrelsen bad om at træde ind efter sidste generalforsamling i foråret.

Lars har en profil, der med dybe kompetencer i centraladministrationen, erhvervslivet og på digitaliseringsområdet supplerer den øvrige bestyrelse rigtigt godt. Derudover er Lars en meget erfaren festivalleder, idet han har haft ansvar for Orange Scene på Roskilde i en årrække og været frivillig på festivalen siden 1991, de senere år også som bestyrelsesmedlem. I 2019 blev han valgt som formand for Foreningen Roskilde Festival.

Lars’ erhvervskarriere har bragt ham over Finansministeriet til en direktørpost i Digitaliseringsstyrelsen og herfra frem til direktørposten i Dansk Industri med særlige opgaver inden for digitalisering. En stilling han tiltrådte marts 2018.

Vi spurgte ham, hvorfor han sagde ja til posten som bestyrelsesmedlem i Danske Kulturbestyrelser oveni stor travlhed i Dansk Industri og Roskildefestivalen?

”Fordi sagen er vigtig. Jeg er interesseret i at deltage, hvor man kan drive en bevægelse frem. Det synes jeg, Foreningen Roskilde Festival er et eksempel på. Og det har vi en interesse i at bakke op. Sådan ser jeg også på det arbejde, der gøres i Danske Kulturbestyrelser. Det er vigtigt at støtte op om, fordi bestyrelserne bliver nødt til at rotte sig sammen for at sikre en god udvikling på kulturområdet. Det, at vi som kulturinstitutioner kan samarbejde i et politisk univers og skabe fællesskaber for at løfte en dagsorden, er så væsentligt. Og kulturbestyrelserne ser jo, at deres ansvar bliver tydeligere og tydeligere og vigtigere og vigtigere. Vi skal som bestyrelser blive langt mere professionelle, og det kan vi blive i fællesskab. Det har stor betydning at indgå fællesskaber, både for at bidrage til bevægelsen og for at medvirke og lære.

Og ellers er jeg interesseret i at vide mere om kultursektoren og den måde, den ledes på. Jeg har bestyrelseserfaring fra erhvervslivet og fra festivalen, men jeg vil gerne forstå andre sektorers ledelsestænkning. Bestyrelser er også en måde at få udvidet sit netværk på, og her er denne bestyrelse interessant for mig.

Kulturlivet har sine egne værdier, og materien er anderledes end i kommercielle virksomheder. Når man arbejder i en bestyrelse i kultursektoren, skal man kende til materien og forstå, hvad retning institutionen skal gå. Her kan sådan nogle som mig bidrage med det politiske og det kommercielle som supplement til det kunst- og kulturfaglige.

Kulturlivet har nogle meget stærke værdier – en etos, som både giver dem et enormt drive og skaber en mening med det, de gør. Men som også kan give kulturinstitutionerne en tilbøjelighed til at hæve sig over det daglige i den måde, de ledes på. Den økonomiske del af sagen er lige så vigtig. Vores strategiske ledelser skal derfor bestå af mange forskellige kompetencer og have så bred en horisont som muligt.”

Du har særlige kompetencer inden for det digitale. Du har være digitaliseringschef i Finansministeriet, og direktør i Digitaliseringsstyrelsen, inden du kom til DI. Hvordan ser du udfordringerne med digitalisering på kulturområdet?

”Der er meget store udfordringer med at udnytte potentialerne godt nok. For små institutioner er det krævende, og vi i Roskilde kæmper også for at finde et ståsted. F.eks. når det drejer sig om kommunikationen til de frivillige.

Vi vil ikke i fremtiden tænke kultur på samme måde som i dag. Så hvordan kan vi løse de digitale udfordringer i fællesskab? Jeg tror det er vigtigt, at man både i bestyrelserne og på institutionernes lederposter har personer, som kan drive og inspirere til udvikling på den front. Det skal udvikles fra bestyrelsen i samarbejde med ledelsen. Og det skal løbende understøttes begge steder. Det kan godt være, der er et generationsskifteproblem her.

Kultursektoren kan ikke gøre det alene. Det er ikke nok, at museums- eller teaterområdet beslutter sig for at udvikle en platform. Vi er mikrosmå, og vi skal ikke udvikle hver for sig. Snarere skal vi betjene os af platforme, som andre brancher har udviklet, eller som vi udvikler i fællesskab. Det vil jeg gerne vende tilbage til ved en senere lejlighed. Jeg håber, jeg kan bidrage med noget til kultursektoren på dette område.

Og ellers så glæder jeg mig bare til at komme i gang arbejdet for de danske kulturbestyrelser.”

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.