En guldgrube af viden om bestyrelsesarbejde

Kultursektoren kan nyde godt af den litteratur, som kommer på markedet fra andre sektorer. Et eksempel er ”SMV-bestyrelsen hele vejen rundt – bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder” af Carsten Fode og Mette Neville. Den kom sidste år. Og den er en guldgrube af viden for en bestyrelse og et bestyrelsesmedlem. Det meste af bogens visdom er også relevant for kulturbestyrelser.

Hvad der bl.a. gør bogen så interessant er, at den ikke kun lægger en juridisk og rationel skabelon ned over bestyrelsesarbejdet. Forfatterne, der begge er jurister, anlægger en meget fagligt bred forståelse af det at drive bestyrelse og lede en virksomhed. De ser ikke kun bestyrelsen som ren governance, men har en bred vifte af management-redskaber og -teorier med hentet fra de betydeligste ledelsesskoler. Både administrative, juridiske, organisationsteoretiske, psykologiske og lederskabsmæssige tilgange i forståelsen af overordnet ledelse er med i teksten.

Vi lærer både om strategi gennem Sprintmodellen, lærer om forretningsmodellærredet, balanced scorecard, Blue Ocean Strategy, Adizes PAEI-model, Jungs psykologiske personlighedsprofiler og om meget andet. Modellerne er relevante værktøjer både for en bestyrelse og for en direktør, og de hjælper til at indse, hvor bredt et menneskeligt funktionsfelt, vi har med at gøre. Uden den fulde forståelse af både rationelle, psykologiske og gruppedynamiske aspekter i den konkrete bestyrelse for den konkrete institution kan vi ikke anlægge og vurdere vores bestyrelsesarbejde godt nok. Og så bliver vi sandsynligvis ikke værdiskabende for institutionen.

Bogen er forsynet med et stort antal situationsbeskrivelser fra virksomheders bestyrelsesarbejde, og de medvirker i høj grad til at give fremstillingen dens levende karakter. De vidner også om et meget stort kendskab til det virkelige bestyrelsesliv, hvad enten det er egne notater fra bestyrelsesmedlemskaber eller, de kommer fra forskningsrapporter.

Der er naturligvis kapitler, som er rettet specifikt mod f.eks. ejerledede selskaber og deres ledelses- og kapitalforhold. Dem kan man springe over. Men man kan også læse dem for at få en fornemmelse af denne meget store sektors vilkår. Og ikke mindst for at lade sig inspirere til at huske aspekter af kulturledelse, som undertiden ikke fylder så meget i institutionens selvforståelse. Nemlig at kulturinstitutioner også har en forretningsmodel, at kapitalberedskabet skal være tilstrækkeligt, og at udskiftning af en leder også kan være særdeles kompliceret proces i en selvejende institution.

Carsten Fode er advokat med speciale i selskabsret og bestyrelsesarbejde. Han er tillige bestyrelsesformand for kunstmuseet AROS.

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus UniversitetBSS.

Begge forfatterne har bred bestyrelseserfaring og er uddannelsesansvarlige for Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder.

Fode, Carsten og Mette Neville (2018) SMV-bestyrelsen hele vejen rundt – bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder København: Karnov Group Denmark

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.