‟Teatret skal være modigt og turde investere”

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

– interview med Alex Ahrendtsen, Kulturordfører for Dansk Folkeparti og bestyrelsesformand i Odense Teater

Af Trine Heide

Alex Ahrendtsen blev i 2016 ringet op kort før jul af Kulturminister Mette Bock, der spurgte om han ville være formand for Odense Teater – ”det var jo en stor overraskelse for mig, men jeg sagde selvfølgelig ja med det samme.” Alex er nok oftest citeret som politisk ordfører på skole- og kulturområdet for Dansk Folkeparti, men har ligeledes bestyrelsesformand stående på CV’et. Jeg blev mødt med et stort smil af fynboen til en snak om formandsskabet i Odense Teater, politiske bestyrelseskompetencer og vigtigheden af at have et godt samarbejde med sin næstformand.

På hans kontor i Portnerbygningen på Christiansborg står bogreolerne side om side langs alle fire vægge, fyldt med bøger om kulturhistorie, kunst og store personligheder. De sidste 7 år på Christiansborg har både bidraget til bogsamlingen og erfaringerne inden for det kulturpolitiske område, der – som Alex påpegede – ikke er stort pengemæssigt, men stort indholdsmæssigt. ”Det er meget rart, at man har prøvet det politiske spil, inden man sætter sig i stolen. At være formand for en landsdelsscene er også at tage bestik af den politiske ramme, man er lagt ind under.”

Velkomstsmilets bredde indfandt sig endnu engang på Ahrendtsens ansigt, da han fortalte om sin tid i amtsbestyrelsen for Dansk Folkeparti, hvor formanden gjorde meget ud af at inkludere næstformand Alex i sine refleksioner om formandsposten og det tilhørende ansvar. En erindring, der tydeligt har inspireret til den måde, Alex selv er formand på i dag. Han prioriterer at inkludere sin næstformand, f.eks. i formøderne med direktørerne inden et bestyrelsesmøde, da han mener at ”mange problemer i bestyrelser kunne undgås, hvis formanden og næstformanden havde sørget for at have et godt samarbejde. Det er i hvert fald min erfaring.” fortæller Alex Ahrendtsen.

Næstformandsrollen er sjældent fremhævet i anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde. Hvis en næstformand skal træde til i stedet for bestyrelsens formand, men ikke er involveret i formandens opgaver, refleksioner og gøremål, kan det være svært at køre bestyrelsens godt videre. Ahrendtsen argumenterer ligeledes for, at næstformanden er den tætteste sparringspartner for formanden, når man vil vende spørgsmål om bestyrelsens interne roller, samspil og evaluering. ”Samarbejdet skal være baseret på gensidig respekt og at man respekterer sin rolle. Direktøren ved, at formanden har ansvaret, sammen med bestyrelsen – og omvendt ved formanden, at han ikke skal blande sig i den daglige drift.” lyder det fra Alex Ahrendtsen.

Snakken faldt også på kulturbestyrelsernes særlige opgaver, hvortil Ahrendtsen lænede sig frem over bordet, som om han skulle fortælle en hemmelighed: ”Teatret skal være modigt og vi skal turde investere. Modigt på den måde, at vi ikke er dumdristige, for det er jo skatteydernes penge, men vi skal være modige.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.