2018 – et år med mange resultater

Af Jens Nielsen

2018 blev et meget travlt år for Foreningen af Danske Kulturbestyrelser. Her er et lille udpluk af resultaterne.

Analyse af kulturbestyrelser

Den helt store optur har været igangsætningen af kodeksarbejdet og den forudgående analyse af kulturbestyrelserne. Det har været en stor glæde, at hele det institutionsbårne kulturliv har været med i forberedelserne og i arbejdet med at udforme det nye kodeks – og stadig er det indtil lanceringen i marts. Mere om det andetsteds i nyhedsbrevet.

Konference med international topforsker

Konferencen i marts i Aarhus blev takket været et tilskud fra Roskilde Festival for første gang med international forskerdeltagelse, idet professor Ruth Renstchler fra University of South Australia fortalte om sin mangeårige forskning i kulturbestyrelsernes arbejde. 90 personer deltog i konferencen.

Dette er blevet suppleret med et samarbejde mellem foreningen, Ruth Rentschler, Roskilde Universitets, professor Jacob Torfing og cand.mag. Trine Heide. har til formål at supplere den nyligt gennemførte analyse med en egentlig forskningsindsats på internationalt niveau. Det skal bl.a. gøre det muligt at sammenligne den danske praksis med praksis i andre lande. Der forestår nu en større fundraisingopgave.

Seminarer og oplæg

Foreningen har i stigende grad været efterspurgt som oplægsholder for kulturbestyrelser, organisationer, ved Kulturmødet på Mors og ved konferencer rundt omkring. Mere om det andetsteds i nyhedsbrevet.

Årets kulturbestyrelse – Aalborg Symfoniorkester

Vi deltager i forberedelserne til den årlige offentlige bestyrelseskonference i Dagens Dagsorden. Her arbejder vi på at få kulturbestyrelsernes arbejde frem i lyst. I år havde vi den glæde, at en kulturbestyrelse ikke bare blev ”Best in class”, men blev den bedste offentlige bestyrelse i 2018. Vinderen var Aalborg Symfoniorkesters bestyrelse. Det har været omtalt i sidste nyhedsbrev. Men vi gratulerer igen.

Høringssvar

Som høringsberettiget organisation har vi afgivet to høringssvar. To lovforslag, der blev sendt i høring, har været relevante. De indeholdt forslag om bestyrelseskonstruktioner for to af kulturministeriets institutioner. Det drejede sig om den reviderede lov om DR og om TV2-regionerne. De har begge mindre hensigtsmæssige i forhold til good governance og overholder ikke ministeriets egne anbefalinger.

Moderat medlemstilgang

Fem kulturinstitutioner og to organisationer meldte sig ind i 2018. Herudover meldte tre personlige medlemmer sig ind. Vi er takker disse nye medlemmer for indmeldelsen. Der er nu 31 kulturinstitutioner og fire associerede organisationsmedlemmer samt otte personlige medlemmer. To kulturinstitutioner meldte sig ud i løbet af året.

Det er fortsat en stor udfordring for foreningen at få en tilstrækkelig medlemstilgang til at finansiere de mange aktiviteter. Vi håber 2109 bliver et gennembrudsår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.