Portræt af Inge Nesgaard

Af Trine Heide

Inge Nesgaard blev efter generalforsamlingen i foråret af bestyrelsen opfordret til at træde en som et af de to eksterne medlemmer, der efter vedtægterne skal findes til at forøge ligestilling og mangfoldighed. Inges særlige kompetencer er mange, men en klar opfattelse af formandsrollen i en bestyrelse og et indgående kendskab til den lokale kulturpolitiske styringskæde i kulturlivet var nogle af dem, der blev lagt vægt på.

Inges første møde i bestyrelsen var den 5. september i år. I anledning af tiltrædelsen tog undertegnede til Aalborg og lavede et interview med hende i hendes hjem.

Interviewet kommer her:

Klædt i blå nuancer, med strikketøj i hænderne, insisterende øjenkontakt og båret af engagementets flammer – sådan kan mit interview med Inge kort beskrives. Inge Nesgaard er noget af en institution i sig selv. På trods af pensionistlivet som officiel status laver Inge nok mere end de fleste.

Inge Nesgaard kommer af en politikerfamilie og har siden barnsben haft et liv præget af valgkampe, politisk engagement og samfundsmæssigt ansvar. Det er fortsat hendes metier i dag – også i bestyrelserne. For bestyrelser er der mange af på Inges CV.

Inge er bl.a. formand i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester og for Kulturskolen i Aalborg, næstformand i Teater Nordkraft, landsformand i Landsforeningen Liv&Død, tidligere formand i Lokale- og Anlægsfonden, Aalborg Karneval m.fl. og ja, nu også bestyrelsesmedlem i Danske Kulturbestyrelser. Herudover har hun helt fra de unge år haft en lang periode som gruppeformand i den socialdemokratiske gruppe og senere otte år som rådmand for skole, kultur og fritid i Aalborg Kommune.

Jeg mødte Inge på en af solskinsdagene i september i hjemmet på Boulevarden. Et hjem, der ikke ved første øjekast beretter om en kvinde, der kommer fra arbejderklassen. Et hjem, der er fyldt med kunst og design og som emmer af overskud. Solstrålerne vælder ind ad de store vinduespartier og lader farverne på Inges brillestel changere. Og selvom lejligheden måske ikke er typisk for hendes opvækst, så er Inge alligevel tydeligt et barn af den politiske verden. Inge vil noget og hun gør noget. Hun får tingene til at ske.

Om grunden til at takke ja til medlemskabet af bestyrelsen i Foreningen af Danske Kulturbestyrelser siger hun:  ”Jeg synes det er en vigtig sammenslutning på den måde, at det er et taleorgan ind i ministeriet. Og så synes jeg, at det vi er i gang med, med undersøgelsen, er væsentligt. Hvad udkrystalliserer sig af det? Vi får forhåbentlig et overblik over, hvad der mangles ude i linjen af bestyrelser, så de professionelle krav kan siges at være opfyldt. Det mangler i den grad! Har man et årshjul, har man rekrutteringsprocesser – eller er det, undskyld udtrykket, fra hånden og til munden? For det kan personalet i kulturinstitutionerne heller ikke være tjent med – hvis der ikke er kvalitet i bestyrelsesarbejdet, der dybest set er styrende for deres arbejdsplads.”

Den faglige og professionelle karriere som byrådsmedlem og rådmand i Aalborg giver Inge den stærke politiske ballast med i bestyrelsesarbejdet; men mødet med kulturen har gjort noget særligt, også for det fortsatte engagement i netop kulturbestyrelserne:

”Det er det, jeg synes er sjovt. Og det er jo en udvikling, jeg har været igennem i mit liv. Jeg har aldrig været til en symfonisk koncert i min barndom og ungdom, eller meget i teatret. Det har jeg ikke. Jeg kommer ikke fra sådan noget. Men jeg er ret sikker på, at qua min tid som rådmand for bl.a. kommunens kulturelle opgaver fik jeg smag for det.

Jeg synes, det er livgivende at være en del af et kulturelt miljø og fællesskab”, slutter Inge Nesgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.