Ingen good governance til Danmarks Radio i denne omgang

Danske Kulturbestyrelsers høringssvar om Danmarks Radios bestyrelser

Jørgen Ulrik Jensen fra Danske Kulturbestyrelser roste i juninummeret kulturministeren for at indføre en mindre politisk og mere kompetencebaseret bestyrelse for Danmarks Radio i den nye lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. En nomineringskomité skulle bla. oprettes. Forslaget skulle dog først gennem en politisk forhandling, og her faldt det. Det er nu stadig partierne, der udpeger kandidaterne, men denne gang to hver, der så skal endeligt sammensættes i fællesskab. Det vil formentligt medføre, at vi igen får et åbenmundet parlament, der forfægter politiske interesser.

Derfor har Danske Kulturbestyrelser i sit høringssvar om de nye regler udtalt:

”… det er en klar forringelse i forhold til ministerens oprindelige udspil, der opererede med en mere politisk uafhængig bestyrelse på ni personer, hvoraf fem blev udpeget af en uafhængig nomineringskomité med relevante kompetencer. En sådan procedure er klart at foretrække, idet de politiske tråde da helt overskæres bortset fra, at ministeren stadig skulle udpege et mindretal på to.

Med seks medlemmer udpeget af partierne og tre af ministeren er der risiko for, at principperne for good governance fortsat vil blive tilsidesat, og at bestyrelsen fortsat vil have karakter af et miniparlament, der ofte markerer sig i offentligheden i stedet for at arbejde på intern enighed og et fælles løft. Regering og Folketing skal naturligvis have holdninger til, hvordan Danmarks Radio forvalter de godt 3 mia. kr., som de årligt får over finansloven. Men det bør de indkapsle i vedtægterne og i en slags ejerstrategi, og så skabe en struktur via en nomineringskomité, der sikrer den kompetente bestyrelse til at fylde rammerne ud.”

Danske Kulturbestyrelser ønskede at pege på, at også i ministeriets udpegninger til bestyrelsesposter i kulturinstitutionerne kunne der være behov for et stærkere kompetence- og mangfoldighedsfokus. Derfor sluttede høringssvaret sådan:

 

”Vi vil i øvrigt opfordre til, at ministeriet arbejder videre med tanken om en nomineringskomité mere bredt, så det kunne gælde alle bestyrelsesudpegninger i kultursektoren, hvor ministeren og/eller Folketinget har udpegeret. Det vil kunne fremskaffe et bredere, mere mangfoldigt og mere målrettet kompetencefelt, end det, der bygger alene på forvaltningens og politikernes kandidatidéer.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.