Idrættens governance-praksis undersøgt

Dansk idræts hovedforbund og specialforbund har deltaget i en international undersøgelse om sports governance og bestyrelsesarbejde. Idrætten i Danmark scorede højt i en sammenligning med 7 andre EU-lande. Det gælder særligt emner som transparens, intern kontrol og samfundsansvar.

Bestyrelsesarbejdet gav dog ikke den samme høje score.

Ved en konference i Idrættens Analyseinstitut den 18. september blev resultaterne præsenteret. I undersøgelsen bemærkes det, at danske idrætsforbund ikke arbejder med grænser for, hvor længe man kan blive siddende i en bestyrelse, mens dette er almindeligt i de andre lande. Ligestilling i bestyrelserne har det heller ikke så godt, idet kvinder kun udgør 23 procent af bestyrelsesmedlemmerne.

Endelig peger undersøgelsen på, at Danmark i modsætning til nabolandene ikke arbejder med nomineringskomitéer. Nomineringskomitéer kan medvirke til, at der opstilles kvalificerede bestyrelseskandidater af begge køn, og at bestyrelsessammensætningen hvert år tilpasses behovet for kompetencer og interesserepræsentation.

Idrætten var talstærkt til stede ved konferencen, og forbundene drøftede livligt resultaterne og inspirationen fra de øvrige landes ledelsespraksis. Se mere her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.