Staten griber rigtigt, staten griber forkert

Det er som vinden blæser, når staten skal beslutte sig for bestyrelseskonstruktionen i offentlige selskaber. I Dagens Dagsordens seneste nyhedsbrev analyserer Jørgen Ulrik Jensen, direktør i Pluss, bestyrelsesformand for Sydvestjyske Museer og medlem af bestyrelsen i Danske Kulturbestyrelser, konstruktionen i to nye statslige udmeldinger: Danmarks Radio og Erhvervsfremmesystemet.

Jørgen Ulrik Jensen finder medieforliget ganske fornuftigt på dette punkt, mens Erhvervsfremmeforliget har bragt en mindre heldig model med sig. Staten tager ikke selv de anbefalinger til sig, som de pålægger andre at følge.

Om Danmarks Radio skriver Jørgen Ulrik Jensen sådan:

“I dag udpeger de seks største partier i Folketinget hvert ét medlem til DR’s bestyrelse. Medarbejderne to og Kulturministeren tre, herunder bestyrelsesformanden. Med politisk udpeget flertal risikerer bestyrelsen nogle gange at optræde som et ”parlament” frem for et samlet loyalt strategiske beslutningskollegium. Vi har fra tid til anden set bestyrelsesmedlemmer stå frem for offentligheden med deres egen dagsorden for at legitimere sig over for sit parti og den interessegruppe, de er udpeget af.  DR’s bestyrelse er dermed også blevet en kampplads for forskellige holdninger til nyheds- og kulturformidling mv., og om forskellige trosretninger og holdninger til skalaen fra subjektiv til objektiv journalistik, og hvad man skal forstå ved public service.

Udspillet lægger op til en ny model med betoning af medlemmernes uafhængighed og kompetencer. Bestyrelsen får syv uafhængige bestyrelsesmedlemmer og to medarbejdervalgte. Kulturministeren udpeger to af de syv herunder formanden. De øvrige fem udpeges efter indstilling fra en nomineringskomité med repræsentanter udpeget af Folketing og bestyrelsesformanden.

Når udspillet således trækker politik ud af bestyrelsesarbejdet, får bestyrelsen plads til at være det overordnede strategiske ledelsesorgan med fokus på at sikre, at institutionen leverer det, DR er sat i verden for, med en fornuftig udnyttelse af ressourcerne samt sikring af fremtiden. Politik flyttes til de folkevalgte i Folketinget, hvor det hører hjemme, for regering og Folketing vil og skal fortsat have holdninger til, hvordan Danmarks Radio forvalter de godt 3 mia. kr., som de årligt får over finansloven.

Ud fra en governancefaglig synsvinkel kan man kun anerkende regeringens udspil. Men ro om rammerne og retningen for DR kræver et bredt politisk forlig – i virkeligheden en slags ejerstrategi.”

Hele Jørgen Ulrik Jensens analyse kan læses her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.