Fondene betaler bestyrelsesudvikling i den engelske kultursektor

Nye anbefalinger handler om bedre langsigtet, strategisk og mangfoldigt bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesudvikling i kultursektoren er big business in the UK. Som så ofte, gør de tingene på en hel anden måde, end vi gør i Skandinavien. Men i det centrale spørgsmål om, hvad der betegner en god fremtidsparat kulturbestyrelse, ligger de forbløffende tæt på de ønsker og behov, der udtrykkes herhjemme. Og fondene fører an og betaler indsatsen. Læs hvordan.

En række fonde med The Clore Duffield Foundation i spidsen tog i 2004 initiativet til at danne et center for kulturledelse i England.

Fonden støtter en bred vifte af charities (en virksomhedsform, som mange kulturinstitutioner skabt har antaget), og de har nedbrudt muren mellem de socialt engagerede og de kulturelt engagerede institutioner og foreninger. Der ser lighederne mere end forskellene og anbefaler konstant at de forskellige aktører lærer af hinanden.

Bestyrelsesudvikling er kommet mere og mere på agendaen i England som herhjemme. I 2016 blev en meget omfattende undersøgelse af de engelske kulturbestyrelser bestilt og igangsat af fem forskellige fonde i fællesskab.

Det har i første omgang ført til en ny praktisk guide med tilhørende skabeloner. Men herudover anbefaler rapporten, at der startes en Governance Alliance mellem kulturinstitutioner, Arts Councils og de involverede fonde, der skal hjælpe og stimulerer kulturbestyrelserne til:

  • At være mere langsigtede og entreprenørprægede
  • Udvikler en bedre risiko-forståelse
  • Opmuntre bestyrelserne til at blive mere aktive i at udfordre de kreative og programmæssige planer samtidigt med at de overordnede værge- og kontrolhensyn varetages.
  • Gå mere ind i fundraisingrollen
  • Tage ved lære af hele den tredje sektor (civilsamfundet og alle dens NGO’er)
  • Blive mere proaktive i strategiske planer for mangfoldighed i bestyrelsen og institutionens brugere
  • Arbejde langt mere aktivt med ”advocacy”, det vil sige fortalervirksomhed over for myndigheder, politikere, presse, fonde mmm. for at hæve institutionernes omdømme og respekt i befolkningen.

Hilary Carty, direktøren for Clore Leadership Programme, siger at der arbejdes med en række problemstillinger ved oprettelsen af Governance Alliance som imødekommer det behov, der er, hvor det er. Behovet varierer stærkt fra bestyrelse til bestyrelse, så ikke alt kan leveres på samme måde. Men som hun siger: “The sector seeks collaboration and simplicity, ease of access, assurance of quality and reliability of provision. This is an important one to get right.” (se mere her) Vi vender tilbage om emnet når der er nyt.

Den nye engelske guide til godt kulturbestyrelsesarbejde støttet af Arts Council of England. Den udkom i 2018 og kan læses her.

Undersøgelsen: Achieving good governance: A challenge of our time kan finds her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.