Et nyt kodeks for kulturbestyrelser

Spørgeskema udsendes til bestyrelser og ledere

Danske Kulturbestyrelser er nu gået i gang med at udvikle et kodeks for bestyrelsesarbejdet med praktiske hjælpeværktøjer. Det sker sammen med et stort udsnit af kulturlivets brancheorganisationer.

Vi vil i en samskabelsesproces udvikle et nyt kodeks, der bygger ovenpå og bringer de eksisterende anbefalinger ”God ledelse af selvejende Kulturinstitutioner” fra 2011 videre. Vi vil gerne kombinere dette nye kodeks med hjælp, værktøjer og anvisninger til en succesfuld implementering.

Formålet er at videreudvikle den strategiske ledelsesproces i samspillet mellem de ledere, bestyrelser og de styrende omverdenspartnere som kommuner og stat.  Det skal frigøre så megen energi som muligt til det væsentlige: At skabe kulturtilbud af høj kvalitet til så mange som muligt i befolkningen.

Det vil vi medvirke til at opnå ved at skabe den bedst mulige støtte til det praktisk-strategiske og det juridisk-formelle arbejde i kulturinstitutioners og kulturfestivalers bestyrelser.

Det har været vigtigt for os at bygge på de mange lederes og bestyrelsers erfaringer med praksis, succeser og udviklingsbehov. Derfor har vi inviteret en gruppe af repræsentanter fra brancheorganisationerne på kulturinstitutions- og festivalområdet, som medvirker i processen.

Et spørgeskema om nuværende praksis – den første af sin art i Danmark – udsendes til alle bestyrelser samt institution- og festivalledere. (Det er pt. ikke afgjort, om det bliver sendt ud før eller efter sommerferien.)

Et antal interviews gennemføres endvidere for at få så godt et indtryk som muligt af erfaringerne rundt omkring i landet.

Baggrunden for at tage denne opgave op er at bestyrelserne sammen med deres ledere har fået mere og mere komplekse ansvar. Kulturinstitutioner og kulturfestivaler er præget af forretningsmodeller, der gradvist bliver mere komplekse. Publikums- og governanceforholdene ændrer sig, så bestyrelserne hele tiden må være på forkant med udviklingen, herunder respondere på skiftende ministres og kommunalbestyrelsers værdier og prioriteringer samtidigt med, at de må værne om armslængden og de faglige grundværdiers langsigtede mål. Det skaber store udfordringer for den strategiske ledelse.

Vi skal tilføje, at Kulturministeriets God ledelse af selvejende kulturinstitutioner stadig er central. De bygger på hensynet til fuld overensstemmelse med Tilskudsloven og generelle erfaringer om good governance. Det nye kodeks er inspiration og hjælpeværktøjer til at blive en effektiv strategisk arbejdende bestyrelse, der ikke mindst tilgodeser ministeriets anbefalinger.

Følgende organisationer deltager i arbejdet:

  • Kulturnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen
  • Danske ensembler, orkestre og operainstitutioner
  • Danske Koncert- og Kulturhuse
  • Dansk Live
  • Danske Teatre
  • Foreningen af Kunsthaller i Danmark
  • Kommunernes Landsforening
  • Organisationen Danske Museer

Herudover deltager et mindre antal ressourcepersoner med særlig indsigt.

En nærmere beskrivelse kan ses i projektoplægget her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.