Nysgerrigheden som ledestjerne

Af Rasmus RasmusAdrian

Danmark er kendt for at være et ’foreningsdanmark’, et samfund hvor civile kræfter spiller en væsentlig rolle i at drive og udvikle institutioner og fællesskaber, vi anser for at spille en afgørende rolle for vores velfærdssamfund.

Dette gælder ikke mindst på kulturområdet. Over hele landet lægges der i kulturbestyrelser – ofte på frivillig basis –  et stort arbejde i at sikre de bedst mulige ledelsesmæssige rammebetingelser for kulturinstitutioner. Der bliver gjort et stort og flot arbejde for at sikre, at institutionerne har retning, arbejder effektivt og oppebærer en samfundsmæssig relevans i form af kulturel eller kunstnerisk værdiskabelse.

Med en udvikling i kulturlivet, der i de senere år har skærpet kravene til den ledelsesmæssige opgave i mange kulturbestyrelser, er der blandt mange af os, der har påtaget os et bestyrelsesansvar, opstået et behov for at blive klogere på, hvad det gode bestyrelsesarbejde i en kulturinstitution indebærer. Nysgerrigheden og ønsket om at lade sig inspirere fra kollegaer i resten kulturlivet har været den nok stærkeste drivkraft bag mit eget engagement i stiftelsen af vores nye forening. Men også en fornemmelse af, at der er behov for at sætte nye standarder for det gode bestyrelsesarbejde.

I de møder med kollegaer, jeg har haft i de forløbne måneder i foreningens regi, har jeg bemærket den samme nysgerrighed og åbenhed; et ønske om at stille spørgsmål, at lære nyt og at lære fra sig. Det har været tydeligt, at vi på trods af forskelle på tværs af kulturlivet og de enkelte institutioner har mange udfordringer til fælles. Det er også tydeligt, at der blandt foreningens medlemmer er et tydeligt ønske om at være med til at give arbejdet i kulturbestyrelser et løft bredt i kultursektoren. Jeg har mere end én gang hørt kolleger udtale, at det måske største udviklingspotentiale i kulturlivet lige nu ligger i udviklingen af bestyrelsernes arbejde og i deres forvaltning af det strategiske ansvar, der hører til på bestyrelsernes mødedagsorden.

Det er betegnende for vores område, at vi faktisk ikke ved meget om udfordringerne for kulturbestyrelser. Vi har ingen undersøgelser eller systematisk vidensindsamling om f.eks., hvilke faglige baggrund bestyrelsesmedlemmer i kulturlivet har, eller hvilke kriterier, der anvendes, når de udvælges. Vi ved heller ikke meget om hvilke ledelsesmæssige problemstillinger, der optager kulturbestyrelserne. Det er viden, vi i foreningens regi ønsker fremover at tilvejebringe. Fordi vi er nysgerrige, og fordi vi ønsker at skabe bedre vilkår for kulturbestyrelsernes arbejde.

rasmus@kulturbestyrelser.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.