Formandens blog

Kulturens betydning for en positiv samfundsudvikling

Af Finn Schumacker

Ved konstitueringen efter generalforsamlingen i marts blev jeg udpeget som ny formand for Danske Kulturbestyrelser. Det er et privilegium og en meget spændende opgave, som jeg gerne påtager mig, og på denne plads vil jeg gerne præsentere mig selv og fortælle lidt om den retning, jeg tror, kulturbestyrelser må tage i årene, der kommer.

I erhvervslivet arbejdes der kontinuerligt med nye produkter og forretningsmodeller, og man kalder løsningerne på de hastige forandringer disruption. Publikumsbevægelser, smagsændringer, teknologi og dannelsesforandring stiller nye spørgsmål og kræver nye svar hele tiden, og den erkendelse er lige så påtrængende hos kulturinstitutionerne.

For kulturinstitutionerne handler det i min optik først og fremmest om at:

  • Øge bevidstheden om kulturlivets betydning for en positiv samfundsudvikling
  • Styrke sammenhængen mellem vore institutioner og hele uddannelsessektoren
  • At være med i forreste række i udviklingen af kulturlivets digitale tilstedeværelse

Se hele indlægget her.

Kulturlivets lavthængende frugter – bedre kompetencer blandt politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer

Af Rasmus Adrian

Der er kommunalvalg i november i år. Og det kan få meget direkte konsekvenser for rigtig mange danske kulturbestyrelser, som har politisk udpegede medlemmer. Det kan være politikere, folk fra politiske partiorganisationer eller embedsmænd. Der kan være mange grunde til at udpege dem:  et lovgrundlag, en økonomisk rammeaftale eller fordi den pågældende institution har truffet beslutning om det. Og de personer, der kommer ind, er ofte både vidende og aktive. Men der vil uundgåeligt også være nogle, der bliver udpeget af mindre seriøse grunde.

Læs hele indlægget.

Debatten om den gode bestyrelse bør ske i demokratisk åbenhed.

Kulturministeriet har påbegyndt et arbejde med at revidere anbefalingerne til god ledelse af større kulturprojekter. Rasmus Adrian argumenterer for at arbejdet med anbefalingerne bør forankres i erfaringer fra kulturlivet og bør ske i en demokratisk forpligtende åbenhed. To aktuelle sager viser at også tilskudsydere bør blive bedre til aktivt at arbejde med governance-principper i kulturlivet. Vejen frem mod governance-standarder, der er meningsfulde og relevante for kulturbestyrelser, går gennem en åben dialog blandt relevante aktører i kulturlivet, der som minimum involverer de offentlige tilskudsydere – stat og kommuner – og kulturbestyrelserne. Læs mere.

Inddrag bestyrelserne

Nysgerrigheden som ledestjerne 10. august 2016

Over hele landet lægges der i kulturbestyrelser – ofte på frivillig basis –  et stort arbejde i at sikre de bedst mulige ledelsesmæssige rammebetingelser for kulturinstitutioner. Der bliver gjort et stort og flot arbejde for at sikre, at institutionerne har retning, arbejder effektivt og oppebærer en samfundsmæssig relevans i form af kulturel eller kunstnerisk værdiskabelse. Læs mere.