Konferencen Engagement og strategi

Konferencen den 19. marts på Godsbanen i Aarhus blev gennemført med fem veloplagte hovedtalere og en del diskussionslyst blandt de 90 tilstedeværende i lokalet.

Ruth Rentschler, Ulla Tofte, Mogens Jensen, Carsten Fode og Jørgen Ulrik Jensen holdt oplæg og diskuterede med publikum.

Ruth Rentschler, den australske kulturbestyrelsesforsker og leder af managementskolen på University of South Australia, holdt et oplæg om rejsen ind i bestyrelsernes og bestyrelsesmedlemmernes tanker, viljer, passion og frustration. Det var en oplysende og kortlæggende rejse, der også beskrev en række af de erfaringer om vejen til godt og fremadrettet bestyrelsesarbejde, som kom frem under hendes omfattende forskning.

 

Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart fortalte hudløst ærligt og humørfyldt om en konkret bestyrelsesformands-erfaring med en bestyrelse, der var uhjælpeligt kørt fast i personlige stridigheder, uenighed om bestyrelsesrollen, holdninger til direktøren og ønskerne for formandsvalg og fremtid. Ulla Tofte fortalte om de mange træk og greb, en bestyrelsesformand måtte bruge under den slags omstændighederne. Om lokkemidlerne, dristige formandsbeslutninger og personlige samtaler. De mere eller mindre frivillige udskiftninger på bestyrelsesposterne. Alt sammen nødvendige træk med udøvelse af en god del menneskekundskab for at skabe enhed, fælles forståelse og en fornuftig proces omkring ansættelsen af en ny direktør.

 

Mogens Jensen

Mogens Jensen anbefalede kulturbestyrelserne at tage endnu mere fat i det lokale arbejder over for politikere, presse og offentlighed som fortalere for deres kulturinstitutioner. Der er måske – slag på tasken –  7.000 bestyrelsesmedlemmer – flere end medlemmerne af kulturministerens parti – og de kangøre en stor forskel lokalt såvel som på landsplan. Politikere har også et ansvar for at tale kulturen og kunsten op, men effekten vil være dobbelt så stærk, hvis der lyder en klar stemme fra civilsamfundet om kulturens værdi.

 

Carsten Fode og Jørgen Ulrik Jensen inviterede konferencedeltagerne til at diskutere med dem, hvor grænserne skal trækkes mellem direktørens gebet og bestyrelsens gebet. De mente begge, at den traditionelle bestyrelsesholdning, at man ikke skulle tage del i de programmæssige og forretningsmæssige aspekter, var forkert og strategisk farlig. Alle ledere har brug for inspiration og udfordring – ikke mindst på deres kerneområde. Derfor skal en bestyrelse ikke bare bestå af revisorer og advokater, men også af folk, der kan matche direktørens udsyn på kerneområdet. Endvidere folk, der kan forstå et rationale, hvor målene sættes både i en kulturel og en politiks kontekst. De sluttede af med det provokatoriske spørgsmål: Bør repertoireplanen/udstillingsprogrammet forelægges for bestyrelsen til orientering eller godkendelse?

Det rejste en debat, hvor nogle forsvarede den kunstnerisk autonomi mod bestyrelsesindblanding, mens andre mente, at de på deres insitutione allerede besluttede programmer sammen med andre. F.eks. brugere, bestyrelsen eller forskellige kunder og opdragsgivere.

 

Oplægsholdernes slides kan findes her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.