En guldgrube af idéer til kulturbestyrelserne

Af Jens Nielsen

Verdens bedste håndbog for kulturbestyrelser hedder Getting on Board. New Zealands regelmæssigt opdaterede håndbog for kulturbestyrelser er fremragende og en inspirationskilde for enhver, der tænker over sit bestyrelsesarbejde i kultursektoren. Her gives hands-on-vejledninger til bestyrelsens ledelses- og analyseopgaver, og det hele er bygget på forskning i bestyrelsernes arbejde og udfordringer. 

”A governance resource guide for arts organisations”, kalder det newzealandske kunstråd (Arts Council) deres publikation, der senest blev opdateret i 2014. Den indeholder både den type standarder for god ledelse, som Kulturministeriet har udgivet i publikationen God Ledelse af Selvejende Kulturinstitutioner og en mængde råd og vejledninger herudover om andre aspekter af kulturbestyrelsers arbejde. Og det er særligt i de sidste inspirationen ligger.

Getting on Board giver bud på, hvordan man konkret kan arbejde med f.eks. omverdensanalyser, direktørrekruttering og, hvordan man kan skabe et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejdsklima i bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsesmedlemmer og direktør synes, at de bliver mødt med tillid og brugt på en god måde.

Kulturministeriets danske standarder kan dog ikke erstattes af den newzealandske håndbog, for de er bygget på dansk lovgivning og danske sædvaner. Det er grundpensum. Men hvor ministeriets standarder kan virke skematiske og uformidlede i deres kravopstilling, så er Getting on Board bygget på de dampende erfaringer fra kulturens verden og dens institutioner. Der henvises gennem hele håndbogen til erfaringer og udfordringer i forskellige kulturbestyrelser indsamlet ved forskning. Den bygger på refleksioner i de mange bestyrelser. Vi har i Danmark endnu til gode at samle erfaringer op fra bestyrelserne bredt via en landsdækkende undersøgelse, men kan håbe, det kommer til at ske. Danske Kulturbestyrelser vil forsøge at igangsætte en sådan indsamling af erfaringer fra danske bestyrelser i fremtiden.

I Getting on Board er hoveddefinitionen på en god bestyrelse ikke hvem den består af eller hvad den gør. Det er hvordan bestyrelsen arbejder. 

Der er gode skildringer af, hvad der kan gå galt i de små overbebyrdede kulturinstitutionsadministrationer og deres bestyrelser, og der er meget håndgribelige bud på, hvordan man kan undgå fælderne og gøre arbejdet godt til støtte for institutionens kunstneriske/kulturarvsmæssige mål.

Risikoanalysen – et eksempel
Et eksempel er bestyrelsens arbejde med risikoanalysen. Dvs. analysen af hvad der kan gå galt internt og eksternt –  ikke mindst i forhold til publikumsinteressen for de planlagte produktioner samt, hvordan man kan afbøde skader. Risiko skal analyseres med et strategisk sigte, hvor uventede forandringer også kan være til fordel og skal udnyttes optimalt. Analysen skal ske på baggrund af forskellige scenarier, så planer kan være drøftet, hvis udviklingen går i en anden retning end forventet.

Analysen skal tage sigte på at:

  • modvirke tab gennem at minimere de tabsgivende aktiviteter (f.eks. korte en fiaskoforestillings spilleperiode ned, spille med færre ukendte kunstnere etc. – afvejet over for institutionens kunstneriske målsætninger)
  • forberede den finansielle virkning af salgsfiaskoer gennem spare- eller låneforanstaltninger.
  • reducere planlægningens usikkerhed ved at sikre sig bedre beslutningsinformationer og ved at forberede effekten af eventuelle fejlskøn – det være sig negativt eller positivt.

Kapitlet giver en række gode analyseredskaber og figurer til forståelse af de involverede arbejdsgange. Et enkelt eksempel kan være en oversigt, som bestyrelsens risikodebat kan samles op i. Se figuren. I mange bestyrelser i New Zealand og herhjemme overlades de mere eller mindre eksplicitte risikoanalyser til direktøren. Getting on Board ser det klart som en fælles opgave mellem direktør og bestyrelse at vurdere risikoen ved den valgte strategi – og med bestyrelsen som den drivende part.

Alle kapitler er værd at læse og alle de væsentligste emner for kulturbestyrelser behandles på baggrund af bestyrelsernes egne erfaringer og refleksioner. Samtidigt er håndbogen letlæst og praksisorienteret.

Getting on Board kan hentes i vores materialesamling på hjemmesiden: Getting on board.

God Ledelse i Selvejende Kulturinstitutioner kan ses: her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.